Política de protección de datos dos clientes

Non se permite, para menores de dezaseis anos sen o consentimento dos titulares de autoridade paternal ou tutela, a atribución da condición de usuario deste sitio web, segundo a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), con base na ao artigo 8 da RGPD. O incumprimento por parte do usuario desta condición producirá a eliminación dos datos proporcionados

Ao rexistrar-se na nosa web o noso cliente ofrece os datos necesarios para o correcto procesamento e envío da compras.toda este informacionqueda matriculado nunha Axencia de Protección de Datos española arquivar o candidato poderá solicitar a modificar ou eliminar os datos de acordo coa nova normativa europea protección de datos
En consecuencia, os usuarios que proporcionan datos persoais neste sitio inequívocamente permiten a incorporación do mesmo ao ficheiro de xestión de clientes. Estes datos son usados ​​exclusivamente para a entrega correcta da súa xestión de facturación e para recibir o noso boletín no caso de que estea subscrito ao boletín informativo por correo electrónico.