Política protecció dades client

No queda permès, per a menors de setze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l'atribució de la condició d'usuari d'aquest lloc web, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sobre la base l'article 8 del RGPD. L'incompliment per part de l'usuari d'aquesta condició tindrà com a conseqüència la supressió de les dades aportades

En inscriure a la nostra web el nostre client proporciona les dades necessàries per a la correcta tramitació i enviament de la seva compras.toda aquesta informacionqueda en un fitxer inscrit a l'Agència espanyola protecció de dades L'interessat sempre pot sol·licitar modificar o esborrar les seves dades segons la nova llei europea protecció de dades


En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer Gestió de clients.Aquests dades s'utilitzen exclusivament per a l'enviament correcte de la seva compra gestió facturació i

rebre el nostre butlletí de novetats en cas estigui subscrit a rebre el nostre butlletí de notícies novetats via email.


Follow us on Facebook